Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelOpheusden

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

in de wereld

projectinformatie en werkwijze

 

We werken op vier werkterreinen aan een betere toekomst voor de gemeenschap.

Noodhulp: We geloven dat mensen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen moeten worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. We ondersteunen hen op zo’n manier dat ze zo snel mogelijk hun oude leven op kunnen pakken

 

Adopt a granny

 

Met dank voor alle mooie spullen, winkelend publiek, giften en natuurlijk onze vrijwilligers kunnen wij als Dorcas Opheusden belangrijke projecten steunen. In 2017 hebben wij o.a. een project ondersteund voor voedselbereiding voor meisjes in Ethiopië. Daarnaast ondersteunen wij twee oma’s, een uit Albanië en een uit Egypte.

Ouderen vormen vaak een vergeten groep. Veel ouderen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen geen beroep doen op de hulp van familieleden, omdat die voor werk naar de grote stad of naar het buitenland zijn vertrokken. Talloze ouderen in Albanië en Egypte leven een arm en geïsoleerd bestaan. Als zij ook nog de zorg dragen voor kleinkinderen, die hun ouders hebben verloren is dat een extra zware belasting.

Door het sponsoren van deze oma’s uit het Adopt a granny-programma van Dorcas verandert het leven van een oudere (voor ons de oma’s) in Albanië en Egypte. De oma’s krijgen regelmatig bezoek van een maatschappelijker werker die hun taal spreken. Ook krijgen onze granny’s voedsel, kleding, dekens, brandhout of kolen voor verwarming en medische zorg. Ook kunnen onze adoptie-oma’s meedoen met sociale activiteiten in de nabije omgeving. Hierdoor voelen zij zich niet meer zo eenzaam.

Elk jaar ontvangen wij van onze granny’s een kerstkaart en een voortgangsrapport waarin onder andere de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de gezondheidstoestand zijn vermeld. Onze hulp is hard nodig en zij zijn ons ontzettend dankbaar.

Adopt a student

 

We dromen allemaal wel eens: voor velen van ons is het plezierig en spannend om een blik op te toekomst te werpen. In ontwikkelingslanden leeft men echter bij de dag. Iedere nieuwe morgen brengt nieuwe zorgen met zich meel. Veel slimme jongeren in ontwikkelingslanden krijgen niet de kans om te studeren, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Dorcas biedt deze jongeren graag perspectief. Dorcas Opheusden helpt mee en bewijs dat dromen geen bedrog zijn. Zij sponsort daarom een studente uit Kenia. Zij krijgt door ons sponsorgeld de mogelijkheid om te studeren en biedt voor haar en voor haar familie en gemeenschap een weg om uit de armoede te geraken. Elk jaar stuurt zij een kerstkaart en (zelfgeschreven in het Engels!) een brief om ons hartelijk te danken voor onze steun. Zij maakt goede vorderingen op school en meldt dat ook haar familie blij is met de steun die wij haar geven. Zij wenst ons Gods zegen toe, een lang leven en dat wij zo lang haar studie duurt haar willen blijven ondersteunen.

 

 

 

 

 
 

 
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer